Η Θράκη σε Χάρτες απο το 700 π.χ. Μέχρι σήμερα » Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 1920

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 1920

14 ΜΑΙΟΥ 1920 ΑΠΕΛΕΥΘΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΣΑΤΑΛΤΖΑ (ΜΕΤΡΑΙ) ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ.