Η ΘΕΘ συμμετέχει στην επιτροπή Μακεδονικών Οργανώσεων, 2011

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Οι Μακεδονικές Οργανώσεις εν όψει της Διάσκεψης Κορυφής της Ε. Ε. στις 9/12/2011 και της επικείμενης δημοσίευσης της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης προέβησαν το τελευταίο δεκαήμερο στις παρακάτω ενέργειες:  1)Επιστολή προσωπικά στους: Πρόεδρο της Ε. Ε. Ρομπάι, Πρόεδρο της Ε. Ε. Μπαρόζο, τους είκοσι επτά (27) υπουργούς εξωτερικών των κρατών-μελών της Ε. Ε., τους επιτρόπους της Ε. Ε. και όλους τους ευρωβουλευτές. 2)Επιστολή στον πρωθυπουργό με κοινοποίηση στον υπουργό των εξωτερικών και τους αρχηγούς Περισσότερα