ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ                                                         ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Επεξηγούμε ότι με τα στοιχεία Ιστορίας και Γεωγραφίας της Θράκης που παραθέτουμε, προσπαθούμε να δώσουμε μία γενική εικόνα της Θράκης, από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ιστορικοί και δεν γράφουμε ιστορία, απλά συγκεντρώνομε και παραθέτουμε ιστορικά στοιχεία από τον Όμηρο, τον Ηρόδοτο, Περισσότερα

Για τις αλησμόνητες Πατρίδες

Οι φωτογραφίες τις οποίες παραθέτουμε, έχουν ληφθεί από τα Αρχεία της Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης. Τις επεξεργάστηκε μέλος της Εστίας και τις εισάγουμε για ενημέρωση σας και για να μην ξεχνάμε…Οι  φωτογραφίες (100 περίπου) από τη Βόρεια και Ανατολική Θράκη παλαιές ή πρόσφατες, είναι ένα μέρος του Αρχείου μας, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς με τη βοήθιεια και το ενδιαφέρον των μελών μας . Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ενημερωτικό Άλμπουμ των αλησμόνητων Πατρίδων μας, το οποίο θα βελτιόνουμε και θα Περισσότερα