Η Θράκη σε Χάρτες απο το 700 π.χ. Μέχρι σήμερα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLISIASTIKI DIERESI AN.-DYT. THRAKIS

VILAETI ANDRIANOYPOLIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALKANIA 1913