Παρελθόν, Παρόν & Μέλλον της ΘΕΘ (video)

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

Έκθεση πεπραγμένων, δράση 2018ΣΕ03900006, απόφαση ένταξης 563 – 30/01/2019

Έχοντας ενημερωθεί για την προκηρυγμένη, από το Υπουργείο δράση, στις 21.12.2018, προβήκαμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση του φακέλου υποβολής. Το προπαρασκευαστικό αυτό βήμα επιβραβεύτηκε με την ένταξή μας στην λίστα των επιχορηγούμενων συλλόγων.

Από την 01/02/2019, όπως όριζε η προκήρυξη και με σαφήνεια είχαμε αποτυπώσει στην περιγραφή του έργου, αναλάβαμε με υπευθυνότητα να ολοκληρώσουμε την επιχορηγούμενη δράση. Το πρώτο βήμα ήταν η κατανομή των αρμοδιοτήτων σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη του συλλόγου μας. Συγκεκριμένα χωριστήκαμε σε τέσσερεις ομάδες εργασίας, προκειμένου η κάθε ομάδα να ασχοληθεί εξειδικευμένα με τη θεματολογία που θα προβάλει. Οι ομάδες διακρίθηκαν ως εξής: Χορός και τραγούδι, Φορεσιές, Λαογραφία, Social Media.

Στους 2 αυτούς μήνες (01/02/2019 – 30/03/2019) κάναμε όλα τα προβλεπόμενα βήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση της εγκεκριμένης δράσης όπως την είχαμε περιγράψει στην αρχικής μας αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. Το εντυπωσιακό όμως είναι πως οι προτάσεις και το υλικό (λαογραφικό, μουσικό, χορευτικό, ιστορικό) που αποτυπώθηκε από τα μέλη μας σε σενάρια για γύρισμα διαφόρων πλάνων είναι τόσο πλούσιο, ώστε με δικά μας πλέον μέσα και για αρκετές εβδομάδες ακόμη θα συνεχίσουμε να γυρίζουμε σκηνές που θα τις ενσωματώσουμε στο ντοκυμαντέρ που σας καταθέτουμε σήμερα, εντός της επίσημης περιόδου υποβολής των παραστατικών. Εννοείται πως το τελικό αποτέλεσμα θα σας σταλεί για να εμπλουτίσει το αρχείο του Υπουργείου, καθώς τίποτα δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει χωρίς την πραγματική και άμεση στήριξή σας. 

Το σημαντικότερο, από πρακτικής πλευράς, είναι πως η Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης του Σήμερα με τη βοήθεια του Υπουργείου, δημιούργησε ένα ντοκυμαντέρ που δίδεται ως κληροδότημα στη Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης του Αύριο και εν συνεχεία σε όλους που θα την γνωρίσουν. Οι νέοι του Σήμερα, που παρέλαβαν από τους προηγούμενους άφθονο έντυπο υλικό και πολλές περισσότερες προφορικές πληροφορίες, μας διδάσκουν πως αυτή η Παράδοση μπορεί να οπτικοποιηθεί, να ψηφιοποιηθεί και μοιραστεί μέσα από τις νέες πλατφόρμες επικοινωνίας. Όλοι μας γνωρίζουμε την ευκολία με την οποία αποστέλλονται οι εικόνες και οι ήχοι σήμερα, οι νέοι μας όμως σεβόμενοι την αξία της Παράδοσης αποφάσισαν να μην περιοριστούν σε αυτήν την εφήμερη ανταλλαγή, θέλουν κάθε φορά που προβάλλουν ένα κείμενο, μία εικόνα ή ένα video να προσθέτουν και λίγο σεβασμό, βελτιώνοντας έστω και λίγο τα social media,  με τη δυναμική της λαογραφικής έρευνας, την Παράδοση και τα πολιτιστικά δρώμενα.

με εκτίμηση

Γιώργος Χαριτούδης

έφορος τμήματος μελετών 2018-2020