Για τις αλησμόνητες Πατρίδες

Οι φωτογραφίες τις οποίες παραθέτουμε, έχουν ληφθεί από τα Αρχεία της Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης. Τις επεξεργάστηκε μέλος της Εστίας και τις εισάγουμε για ενημέρωση σας και για να μην ξεχνάμε…Οι  φωτογραφίες (100 περίπου) από τη Βόρεια και Ανατολική Θράκη παλαιές ή πρόσφατες, είναι ένα μέρος του Αρχείου μας, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς με τη βοήθιεια και το ενδιαφέρον των μελών μας . Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ενημερωτικό Άλμπουμ των αλησμόνητων Πατρίδων μας, το οποίο θα βελτιόνουμε και θα ταξινομούμε για πιο λειτουργική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση στοιχείων για επαγγελματικούς σκοπούς χωρίς την έγκριση μας.  Θα παρακαλέσουμε να συμβάλλετε στην προσπάθεια μας  για τη δημιουργία ενός ιστορικού <<ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ>> με φωτογραφίες, χάρτες και άλλα στοιχεία.