Θρακιώτικα Παραμύθια

Η Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης  είχε προκηρύξει διαγωνισμό Θρακιώτικου παραμυθιού και πραγματικών Θρακιώτικων γεγονότων-ιστοριών  (με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας), μεταξύ των μαθητών Λυκείου-Γυμνασίου-Δημοτικού του Νομού Θεσσαλονίκης. Βραβεύτηκαν τρία  από κάθε κατηγορία,  από επιτροπή Καθηγητών ΑΠΘ, και αμείφτηκαν .

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τα παραμύθια των μαθητών δημοτικού σχολείου,

(στα σχόλια θα βρείτε και ένα link για μια οπτικοποιημένη εκδοχή των παραμυθιών αυτών)

Παραμύθια των μαθητών γυμνασίου,

Παραμύθια των μαθητών λυκείου,

λοιποί τίτλοι της Βιβλιοθήκης της ΘΕΘ.