Θρακιώτικα Παραμύθια

Η Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης  είχε προκηρύξει διαγωνισμό Θρακιώτικου παραμυθιού και πραγματικών Θρακιώτικων γεγονότων-ιστοριών  (με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας), μεταξύ των μαθητών Λυκείου-Γυμνασίου-Δημοτικού του Νομού Θεσσαλονίκης. Βραβεύτηκαν τρία  από κάθε κατηγορία,  από επιτροπή Καθηγητών ΑΠΘ, και αμείφτηκαν .

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τα παραμύθια των μαθητών δημοτικού σχολείου,

Παραμύθια των μαθητών γυμνασίου,

Παραμύθια των μαθητών λυκείου,

λοιποί τίτλοι της Βιβλιοθήκης της ΘΕΘ.