ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σεπτεμβρίου 16th, 2011

Η Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης  είχε προκηρύξει διαγωνισμό Θρακιώτικου παραμυθιού και πραγματικών Θρακιώτικων γεγονότων-ιστοριών  (με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας), μεταξύ των μαθητών Λυκείου-Γυμνασίου-Δημοτικού του Νομού Θεσσαλονίκης. Βραβεύτηκαν τρία  από κάθε κατηγορία,  από επιτροπή Καθηγητών ΑΠΘ, και αμείφτηκαν .

ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σεπτεμβρίου 16th, 2011

1. ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σεπτεμβρίου 16th, 2011
  1. ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Χριστίνα Χατζάργυρου
3ο Λύκειο Καλαμαριάς

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Μαΐου 22nd, 2011

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΕΘ

Μαΐου 17th, 2011